• KPJ HELPLINETELEPHONE : 03-33777888

Package Detail

Mammogram Screening


KPJ Klang menyediakan pemeriksaan Mammogram percuma kepada semua wanita di dalam Skim Kesihatan Wanita Selangor di bawah program Kerajaan Selangorku.


Contact KPJ Klang Specialist Hospital Call: 03-33777888

KPJ Klang Specialist Hospital - All Rights Reserved. Powered by D Economy System Sdn Bhd